Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima oceánické
syn. klima maritimní – klima s výraznou oceánitou klimatu.
angl: maritime climate, oceanic climate; slov: oceánska klíma; něm: ozeanisches Klima, maritimes Klima n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: