Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima pasátové
nepříliš časté označení pro klima savany, odkazující na vliv pasátů a sezonní výskyt pasátové inverze teploty vzduchu.
angl: trade-winds climate; slov: pasátová klíma; něm: Passatklima n; rus: пассатный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: