Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima perhumidní
angl: perhumid climate; slov: perhumidná klíma; rus: пергумидный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: