Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima planetární
1. klima Země jako planety, označované též jako klima globální;
2. klima různých planet.
angl: planetary climate; slov: planetárna klíma; něm: globales Klima n  1993-b2
podpořila:
spolupracují: