Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima přechodné
neurčité označení pro klima mezi dvěma odlišnými klimatickými typy, a to v daném měřítku, vyjádřeném kategorizací klimatu. V případě makroklimatu jde nejčastěji o pásmo mezi oblastmi se zřetelnou oceánitou a kontinentalitou klimatu, přičemž šířka tohoto pásma bývá vymezována pouze subjektivně. Z hlediska mikroklimatologie je přechodné klima vázáno na hranici aktivních povrchů výrazně odlišných fyz. vlastností (např. klima okraje lesa, jezerního břehu apod.).
angl: transition climate; slov: prechodná klíma; něm: Übergangsklima n; rus: переходный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: