Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima radiační
model klimatu utvářeného pouze radiačními faktory klimatu. Na Zemi se mu nejvíce blíží klima oblastí s malou intenzitou hydrologického cyklu a malou oblačností, tedy především klima pouště. Termín je někdy používán též ve smyslu solární klima. Viz též klima fyzické.
angl: radiation climate; slov: radiačná klíma; něm: Strahlungsklima n; rus: радиационный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: