Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona závěrečná
angl: terminating anticyclone; slov: záverečná anticyklóna; něm: serienabschliessende Antizyklone f; rus: заключительный антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: