Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima subekvatoriální
syn. klima rovníkových monzunů – v Alisovově klasifikaci klimatu přechodné klimatické pásmo, kde v letní polovině roku převládá ekvatoriální vzduch, v zimní polovině roku pak vzduch tropický. V Köppenově klasifikaci klimatu mu přibližně odpovídá tropické monzunové klima a klima savany. Méně vhodné označení klima rovníkových monzunů vychází ze širšího pojetí termínu tropický monzun.
angl: equatorial climate; slov: subekvatoriálna klíma; rus: субэкваториальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: