Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima subhumidní
angl: subhumid climate; slov: subhumidná klíma; rus: субгумидный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: