Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima tropické
1. souborné označení pro horké klima tropických šířek, tedy klima suchých tropů (horké suché klima) i vlhkých tropů (tropické dešťové klima, resp. ekvatoriální klima a subekvatoriální klima);
2. např. v Alisovově klasifikaci klimatu označení pro klima té části tropů, kde po celý rok převládá tropický vzduch.
angl: tropical climate; slov: tropická klíma; něm: tropisches Klima n; rus: тропический климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: