Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima tropického dešťového pralesa
Köppenově klasifikaci klimatu typ tropického dešťového klimatu, označovaný Af, s celoročně vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu a rovnoměrným rozdělením srážek během roku, přičemž ani v nejsušším měsíci neklesá jejich prům. měs. úhrn pod 60 mm. Tropické deště zde mohou mít dvě maxima ve formě rovnodennostních dešťů. Tento klimatický typ poskytuje nejpříhodnější podmínky pro růst vegetace na Zemi. V Alisovově klasifikaci klimatu mu přibližně odpovídá ekvatoriální klima.
angl: tropical-rain-forest climate; slov: klíma tropického dažďového pralesa; něm: tropisches Regenwaldklima n; rus: климат влажных тропических лесов  1993-b3
podpořila:
spolupracují: