Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

antihélium
protislunce, viz kruh parhelický.
Termín pochází z řec. ἀνθήλιος [anthélios] „proti Slunci“ (z ἀντί [anti] „proti“ a ἥλιος [hélios] „Slunce“).
angl: anthelion; slov: antihélium; něm: Gegensonne f; fr: anthélie f; rus: антелий, антигелий, дуга антеля , противосолнце  1993-a1
podpořila:
spolupracují: