Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

antipleión
Termín se skládá z řec. ἀντί [anti] „proti“ a slova pleión.
angl: antipleion; slov: antipleión; něm: Antipleion f; fr: antipléion m; rus: антиплейон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: