Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

advekce teplá
advekce působící v daném místě oteplování, takže záporně vzatý skalární součin rychlosti větru a teplotního gradientu je kladný. Viz též úhel advekce.
angl: warm advection; slov: teplá advekcia; něm: Warmluftadvektion f; fr: advection de chaleur f; rus: адвекция тепла  1993-a3
podpořila:
spolupracují: