Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

antiselenium
protiměsíc, viz kruh paraselenický.
Termín se skládá z řec. ἀντί [anti] „proti“ a σελήνη [seléné] „Měsíc“.
angl: antiselene; slov: antiselénium; něm: Gegenmond m; fr: antisélène m; rus: антиселена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: