Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient difuze zobecněný
veličina používaná v Suttonově modelu a charakterizující šíření kouřové vlečky kolmo na směr proudění. Rozeznáváme zobecněný koeficient difuze laterální a vertikální, které jsou speciálními případy koeficientu laterální disperze a koeficientu vertikální disperze.
angl: generalized diffusion coefficient; slov: zovšeobecnený koeficient difúzie; něm: verallgemeinerter Diffusionskoeffizient m; rus: обобщенный коэффициент диффузии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: