Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient psychrometrický
angl: psychrometric constant; slov: psychrometrický koeficient; něm: Psychrometerkonstante f; rus: психрометрическая постоянная  1993-a3
podpořila:
spolupracují: