Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aproximace kvazigeostrofická
zjednodušení modelu atmosféry, kde je uvažována advekce pouze geostrofickými složkami proudění. Kvazigeostrofická aproximace předpokládá velikost vektoru rychlosti větru blízkou velikosti vektoru rychlosti geostrofického větru a nulové zrychlení ve vert. směru. Důsledkem je, že všechny veličiny závisející na větru kromě divergence proudění lze aproximovat geostroficky. Kvazigeostrofická aproximace je vhodná pro analýzu vnětropických tlakových útvarůsynoptickém měřítku.
angl: quasi-geostrophic approximation; slov: kvázigeostrofická aproximácia; něm: quasigeostrophische Approximation f; fr: approximation quasi-géostrophique f; rus: квазигеострофическое приближение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: