Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient zeslabení
angl: extinction coefficient; slov: koeficient zoslabenia; něm: Extinktionskoeffizient m; rus: коеффициент екстинции, коэффициент ослабления  1993-a1
podpořila:
spolupracují: