Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kolísání podnebí sekulární
viz kolísání podnebí.
angl: secular climatic fluctuations  0000
podpořila:
spolupracují: