Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koloběh vody v přírodě
nevh. označení pro hydrologický cyklus.
slov: kolobeh vody v prírode; něm: natürlicher Wasserkreislauf m; rus: круговорот воды в природе  1993-a3
podpořila:
spolupracují: