Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

komora klimatizační
zařízení umožňující v uzavřeném prostoru vytvořit požadované hodnoty teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, popř. alespoň jednoho z těchto prvků. Podle toho, o který prvek se jedná, rozlišuje se termostat, hygrostat a barostat (termokomora, hygrokomora a barokomora). V meteorologii se užívá při kalibraci nebo zkoušení přístrojů. Užívá se též v klimatoterapii. Viz též klimatizace, mikroklima uzavřených prostor.
angl: climate test chamber; slov: klimatizačná komora; něm: Klimakammer f; rus: камера для кондиционирования воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: