Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koncentrace znečišťující látky v ovzduší roční
prům. (aritmetický průměr) hodnota koncentrace znečisťující látky v ovzduší zjištěná na stanoveném místě za období jednoho roku.
angl: annual concentration of heterogeneous matter in atmosphere; slov: ročná koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší; něm: Jahreskonzentration von Fremdstoffen in der Luft f; rus: годовая концентрация инородного вещества в воздухе  1993-b3
podpořila:
spolupracují: