Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kondenzace vodní páry
fázový přechod vody ze skupenství plynného (vodní pára) do skupenství kapalného (voda), při němž dochází k uvolňování latentního tepla kondenzace. Kondenzace vodní páry se uplatňuje v atmosféře při vzniku a růstu oblačných a mlžných kapiček, na zemském povrchu při vzniku kapiček rosy, nebo ovlhnutí předmětů při styku relativně teplého vlhkého vzduchu s chladnějším podkladem. Viz též heterogenní nukleace, kondenzační jádra, koalescence.
angl: condensation of water vapour, water vapour condensation; slov: kondenzácia vodnej pary; něm: Wasserdampfkondensation f; rus: конденсация водяного пара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: