Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kondenzátor sférický
zemský pojem používaný při popisu základní el. struktury atmosféry, zejména v souvislosti s elektřinou klidného ovzduší. Záporná deska je tvořena zemským povrchem, kladná deska elektrosférou.
angl: earth condensator; slov: sférický kondenzátor; něm: Kugelkondensator m; rus: земной кондесатор  2016
podpořila:
spolupracují: