Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konfluence orografická
syn. konfluence topografická – zesílená konfluence podmíněná orografickou překážkou a projevující se horiz. nebo vert. zhuštěním proudnic. Nejpříznivější podmínky pro orografickou konfluenci jsou v horských průsmycích na návětrné straně hor a za orografickou překážkou obtékanou studeným vzduchem. Viz též efekt nálevkový.
angl: orographic confluence; slov: orografická konfluencia; něm: orographische Konfluenz f; rus: орографическая сходимость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: