Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konimetr
syn. prachoměr.
Termín se skládá z řec. κόνις [konis] „prach“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: konimeter; slov: konimeter; něm: Konimeter n; rus: кониметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: