Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aproximace tenké vrstvy
zjednodušení, při kterém se tloušťka zemské atmosféry považuje za zanedbatelnou ve srovnání s poloměrem Země. V soustavě prognostických rovnic je vzdálenost od středu Země nahrazena poloměrem Země. Aby soustava rovnic využívající aproximaci tenké vrstvy zachovávala moment hybnosti a energie, je nutné zanedbat některé metrické členy a vertikální členy Coriolisovy síly. Tato aproximace je jedním ze základních zjednodušení, používaných v meteorologii.
angl: thin layer approximation; slov: aproximácia tenkej vrstvy; něm: Dünnschicht-Annäherung f; fr: approximation de couche mince f, approximation de la couche limite fine f; rus: аппроксимация тонкого слоя, приближение тонкого слоя  2014
podpořila:
spolupracují: