Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konstanta Stefanova–Boltzmannova
angl: Stefan and Boltzmann constant; slov: Stefanova–Boltzmannova konštanta; něm: Stefan-Boltzmann-Konstante f  2016
podpořila:
spolupracují: