Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kontaminace
v čes. met. literatuře méně používaný termín pro znečištění ovzduší.
Termín pochází z pozdnělat. contaminatio „znečištění, pošpinění“, odvozeného od contaminare „dotýkat se, znečištit, pošpinit“.
angl: contamination; slov: kontaminácia; něm: Kontamination f, Verunreinigung f; rus: загрязнение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: