Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce Bénardova
angl: Benard convection; slov: Bénardova konvekcia; něm: Bénard-Konvektion f; rus: безоблачная конвекция  2014
podpořila:
spolupracují: