Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce dynamická
nevh. označení pro vynucenou konvekci.
  1993-a3
podpořila:
spolupracují: