Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce mechanická
nevh. označení pro vynucenou konvekci.
angl: mechanic convection; slov: mechanická konvekcia; něm: mechanische Konvektion f; rus: механическая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: