Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce mělká
konvekce omezená na spodní troposféru (do cca 3 km), která je bezoblačnou konvekcí nebo se projevuje jen vývojem nesrážkových oblaků. Z hlediska příčin jde zpravidla o termickou konvekci. Viz též konvekce vertikálně mohutná.
angl: shallow convection; slov: plytká konvekcia; něm: flache Konvektion f; rus: мелкая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: