Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce pronikavá
angl: penetrating convection  0000
podpořila:
spolupracují: