Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce systematická
  0000
podpořila:
spolupracují: