Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce termická
konvekce vyvolaná izobarickou změnou teploty vzduchu zpravidla jeho ohřátím u zemského povrchu nejčastěji v důsledku insolace. V případě noční termické konvekce působí naopak radiační ochlazování ve vyšších hladinách. V závislosti na teplotním zvrstvení atmosféry může být termická konvekce mělká nebo vertikálně mohutná. Pokud teplota vzduchu nedosáhne hodnotu konvekční teploty, je termická konvekce bezoblačná, v opačném případě výstupné konvektivní proudy pronikají do konvekční kondenzační hladiny a dochází k tvorbě konv. oblaků. Termická konvekce bývá doprovázena termickou turbulencí. Pro termickou konvekci se zvláště ve sportovním letectví používá slang. označení „termika". Viz též termiky, komín termický.
angl: thermal convection; slov: termická konvekcia; něm: thermische Konvektion f; rus: термическая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: