Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce volná
angl: free convection; slov: voľná konvekcia; něm: freie Konvektion f; rus: свободная конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: