Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvergence polární
konvergence proudění tropických a polárních vzduchových hmot na polární frontě. Nejvýraznější polární konvergence bývá v deformačním poli, kde se zvýrazňuje polární fronta, nejčastěji v záp. částech mírných šířek Atlantského a Tichého oceánu, v nichž se střetávají teplé vzduchové hmoty proudící od jihu až jihozápadu se studenými vzduchovými hmotami proudícími od severozápadu až severu.
angl: polar convergence  0000
podpořila:
spolupracují: