Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvergence proudění
Termín konvergence pochází z novolat. convergentia „sbližování“, odvozeného od convergere „sbíhat se“ (z předpony con- „s“ a vergere „klesat; sklánět se, chýlit se“).
angl: convergence of wind; slov: konvergencia prúdenia; něm: Strömungskonvergenz f; rus: конвергенция тока  1993-a1
podpořila:
spolupracují: