Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvergence proudění
angl: convergence of wind; slov: konvergencia prúdenia; něm: Strömungskonvergenz f; rus: конвергенция тока  1993-a1
podpořila:
spolupracují: