Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konzervatismus vzduchové hmoty
nevh. označení pro konzervativní vlastnosti vzduchových hmot.
angl: air mass conservatism  0000
podpořila:
spolupracují: