Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konzultace meteorologická
jeden z pracovních nástrojů užívaných v meteorologických službách v procesu přípravy předpovědi počasí. Výsledkem konzultace je jednotný názor meteorologů na časové a prostorové aspekty předpovědi počasí v daný okamžik. V ČHMÚ se meteorologická konzultace běžně užívá pro komunikaci centrálního a regionálních prognózních pracovišť.
slov: meteorologická konzultácia; něm: meteorologische Beratung f; rus: метеорологическая консультация  2014
podpořila:
spolupracují: