Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kopule (kupole) radiopropustná
zařízení, jež zabezpečuje ochranu anténního systému radiolokátoru před nepříznivými povětr. vlivy, jako jsou atm. srážky, vysoká vlhkost vzduchu, námraza, nárazy větru atd. Vyrábí se z umělých hmot (sklolaminát, polyuretan), které mají pro příslušnou vlnovou délku zanedbatelný útlum elektromagnetických vln.
angl: radiopermeable radom  0000
podpořila:
spolupracují: