Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

korekce
viz oprava.
angl: correction; slov: korekcia; rus: коррекция, поправка  1993-a1
podpořila:
spolupracují: