Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kouř
produkty hoření látek všech skupenství rozptýlené ve vzduchu. Částice kouře mají různou velikost i fyz. a chem. vlastnosti. Pevné složky kouře jsou jedním z litometeorů. Viz též vlečka kouřová.
Termín pochází z praslovanského slova *kuriti, které se do jiných jazyků přeneslo ve významu „topit“.
angl: smoke; slov: dym; něm: Rauch m; rus: дым  1993-a3
podpořila:
spolupracují: