Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kruh Bishopův
fotometeor, který lze pozorovat za jasné oblohy jako červenohnědý prstenec kolem Slunce a jehož vnitřní okraj má poloměr kolem 10° a vnější kolem 20°. Při snižování výšky Slunce nad obzorem se oba poloměry zvětšují. Vzniká ohybem světla na pevných částicích, obvykle vulkanického původu. Úkaz je nazván podle S. Bishopa, který jej poprvé pozoroval a popsal 5. září 1883 v Honolulu, po výbuchu sopky Krakatoa. Viz též jev ohybový.
angl: Bishop's ring; slov: Bishopov kruh; něm: Bishop-Ring m; rus: кольцо Бишопа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: