Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kruh Molčanovův
pomůcka k sestrojení horiz. průmětu dráhy pilotovacího balonu v určitém měřítku na základě úhlů měřených optickým pilotovacím teodolitem. Z průmětu dráhy se určuje směr a rychlost větru v různých výškách. Molčanovův kruh se skládá z pevné desky s odpovídajícím nomogramem, otočného průsvitného kruhu a otočného průsvitného pravítka. Zařízení je pojmenováno podle aerologa P. A. Molčanova (1893–1941). Viz též měření pilotovací.
angl: pilot-balloon plotting board; slov: Molčanovov kruh; něm: Molčanovsches Auswertegerät n; rus: круг Молчанова  1993-a2
podpořila:
spolupracují: