Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

krupice
starý název pro sněhová zrna, který se přestal používat po vydání Mezinárodního atlasu oblaků v r. 1965.
Termín je odvozen od slova kroupa.
slov: krupica; něm: Griesel m; rus: снежные зерна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: