Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

krupice sněhová
název pro sněhová zrna, který byl používán před vydáním Mezinárodního atlasu oblaků v r. 1965. Někdy se ve stejném významu používal i termín krupice.
slov: snehová krupica; něm: Schneegriesel m; rus: снежные зерна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: