Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

krupky námrazové
viz krupky.
angl: small hail; slov: námrazové krúpky; něm: kleiner Hagel m; rus: ледяная крупа  1993-a3
podpořila:
spolupracují: